Szczury

Podejście, lub ukryci wrogowie lub zawody w pracy lub straty w biznesie lub w miłości rywalizacja lub w przyjaźni – fałsz Źródło tekstu: http://senniki.webup.pl/S/Szczury.html…

Szczur

śnić o nim – ktoś knuje na Twój temat dużo szczórów – jesteś otoczony gronem nieżyczliwych Ci osób Źródło tekstu: http://senniki24.pl/senniki-4660-Szczur.html…

Posted in s

Zabijać Szczury

Znajdziesz przyjaciół swych zmartwieniach. Źródło tekstu: http://snimy.pl/wyszukarka.php?id=10496&szukaj=Zabijać Szczury…

Posted in ż

Szczur

Pokonasz swoje problemy dzięki wsparciu przyjaciół i rodziny. Źródło tekstu: http://snimy.pl/wyszukarka.php?id=8477&szukaj=Szczur

Posted in s