śnić, iż się kupowało odzież – szczęście kupować lub nosić czarną odzież – żałoba

Źródło tekstu: http://snimy.pl/wyszukarka.php?id=1069&szukaj=Odzież