widzieć rak – masz fałszywych przyjaciół jeœć raki – twój interes zacznie podupadać łowić raki – szczęœcie małżeńskie

Źródło tekstu: http://senniki.org